noord_orimills.jpg

ORI av Anderssen & Voll

ORI er inspirert av saltkrystaller og av origami. Opprinnelig ble kverna gjort som en del av 'Foodwork'-utstillinga i Tokyo høsten 2012. Man kan si at den slekter på «hverdagsorigamier» som f.eks melkekartongen.
Selve formen er en slags fysisk representasjon av det innvendige kvernverket – to femkantede volum som står i konfilkt med hverandre når du dreier på den.

Designer: Andersen & Voll
Produsent: Wrong for Hay

Er du interessert i dette produktet?
Kontakt oss!